Ban hành mới về tiêu chuẩn xây nhà ở riêng lẻ

Bộ Xây dựng ra thông báo mới về Tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ – Yêu cầu chung về thiết kế, trong đó quy định nhà trong các khu quy hoạch xây dựng phải có diện tích không nhỏ hơn 50m2 .

Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, để đảm bảo phù hợp với các quy định có liên quan và tình hình thực tế trước khi công bố TCVN đưa vào áp dụng, Bộ Xây dựng gửi dự thảo TCVN “Nhà ở riêng lẻ – Yêu cầu chung về thiết kế” để lấy ý kiến rộng rãi. Trong dự thảo lần này, các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc được quy định chi tiết, gồm:

Thửa đất xây dựng nhà ở riêng lẻ trong các khu quy hoạch xây dựng mới phải có diện tích từ 50m2. Bề rộng mặt tiền nhà thỏa mãn các yêu cầu: không nhỏ hơn 5m với công trình tiếp giáp với đường phố có bề rộng chỉ giới đường đỏ ≥ 19m; không nhỏ hơn 4m với công trình tiếp giáp với đường phố có bề rộng chỉ giới đường đỏ < 19m.

Nhà ở riêng lẻ phải xây dựng tuân theo chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ. Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao nhà ở riêng lẻ tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khoảng lùi tối thiểu của mặt tiền nhà ở riêng lẻ so với chỉ giới đường đỏ phụ thuộc chiều cao công trình và chiều rộng của lộ giới, được lấy theo quy định về quy hoạch xây dựng.

Theo dự thảo, nhà ở riêng lẻ sử dụng với mục đích để ở có tối thiểu một lối ra thoát nạn tại tầng một; nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh có tối thiểu hai lối ra thoát nạn. Chiều rộng thông thủy của lối ra thoát nạn tối thiểu 0,8 m, chiều cao thông thủy tối thiểu 1,9 m.

Dự thảo cũng quy định, không làm ban công ở các ngõ/hẻm có chiều rộng nhỏ hơn 4m và có dãy nhà liền kề ở hai bên ngõ. Trường hợp chỉ có một dãy nhà ở một bên ngõ thì được làm ban công có độ vươn ra tối đa là 0,6m và chiều cao thông thủy từ mép dưới ban công tới mặt đường không nhỏ hơn 4,5m. Khi xây dựng ô văng, ban công phải bảo đảm các quy định về hành lang an toàn đối với hệ thống đường dây điện theo quy định hiện hành.

Cũng theo dự thảo, nhà ở riêng lẻ chỉ nên xây dựng tối đa 2 tầng hầm, trường hợp nhà cao từ 7 tầng hoặc có 2 tầng hầm trở lên phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn cháy theo quy định hiện hành.

Trường hợp nhà có một lối ra thoát nạn, cần bố trí thêm lối ra thứ 2 qua ban công, lô gia, cửa sổ có mặt ngoài thông thoáng, lối lên Mái nhà hoặc bằng thang sắt, ống tụt, thang dây ngoài nhà… để thoát nạn khi cần thiết.

Đối với các khu vực hiện hữu, thửa đất xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo các quy định cụ thể của địa phương về diện tích, bề rộng mặt tiền do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các trường hợp nhà ở có sẵn không đảm bảo theo quy định chỉ được cấp phép cải tạo và duy tu, sửa chữa theo đúng hiện trạng đã có.

Với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh ngoài việc đáp ứng các yêu cầu trong tiêu chuẩn này cần đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận tiện với phần diện tích sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh theo các quy định có liên quan.

Ngoài ra, dự thảo còn nêu rõ khi xây dựng nhà ở riêng lẻ có tầng hầm phải phù hợp với quy hoạch không gian ngầm của khu vực (nếu có) hoặc định hướng quy hoạch ngầm trong tương lai tại quy chế kiến trúc. Phải cung cấp dữ liệu công trình ngầm cho cơ quan quản lý cơ sở ngầm, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu tại địa phương.

Cơ quan quản lý cũng khuyến cáo nhà có hầm làm garage ngầm không nên thiết kế đường hầm garage tiếp xúc quá gần đường giao thông, lối đi lại của người và phương tiện khác. Khuyến khích lắp đặt đèn cảnh báo hoặc phương tiện cảnh báo dễ nhìn và dễ thấy.

Theo đó, tiêu chuẩn khi được ban hành sẽ hợp nhất các loại nhà ở như biệt thư, nhà liên kế, nhà ở độc lập và là công cụ cần thiết trong thiết kế, quản lý, vận hành nhà ở riêng lẻ hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline
0966.001.001
ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN
Hotline
0966.001.001
ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN